Komitet Naukowy

Prof. Zbigniew Gąsior – przewodniczący
Dr hab. Mariusz Skowerski – vice-przewodniczący
Dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
Prof. Ligia Brzezińska-Wcisło
Dr hab. Józefa Dąbek prof. SUM
Dr hab. Małgorzata Domagalska Szopa
Prof. Agnieszka Drosdzol-Cop
Prof. Józef Drzewoski
Prof. Jan Duława
Prof. Marek Hartleb
Prof. Michał Holecki
Prof. Małgorzata Janas-Kozik
Prof. Piotr Jankowski
Dr n. hum. Halina Kulik prof. SUM
Dr hab. Włodzimierz Mazur
Prof. Bogusław Okopień 
Dr n.med. Agnieszka Sikora-Puz
Prof. Andrzej Pająk
Dr hab. Przemysław Puz
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
Prof. Jan Szewieczek
Dr n.med. Michał Tkocz

 

Organizatorzy:
Katedra i Klinika Kardiologii WNoZ SUM w Katowicach
Samorząd Doktorantów SUM w Katowicach