Komitet Naukowy

Prof. Zbigniew Gąsior – przewodniczący
Dr hab. Józefa Dąbek prof.SUM
Dr hab. Małgorzata Domagalska Szopa
Prof. Józef Drzewoski
Prof. Jan Duława
prof. Bogusław Okopień
Dr  Halina Kulik  prof.SUM
Dr hab. Włodzimierz Mazur
prof. Katarzyna Mizia-Stec
Prof. Agnieszka Młynarska
Prof. Bogusław Okopień
Prof. Andrzej Pająk
Prof. Piotr Podolec
Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

 

Deklaracja dostępności