PROGRAM KONFERENCJI

CONFERENCE PROGRAMME
kalendarz i ołówek

Jak zapobiegać nagłym zgonom sercowym? – prof. Katarzyna Mizia-Stec

Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP): wielodyscyplinarna prewencja -  Prof. Piotr Podolec (UJ CM Kraków)

Przewodniczący: prof. Bogusław OKOPIEŃ,  prof. ANDRZEJ PAJĄK

  • Wzorce dietetyczne a umieralność ogólna i z powodu chorób układu krążenia - prof. Andrzej Pająk (UJ CM Kraków)
  • Kluczowa rola metforminy w farmakoterapii zaburzeń metabolizmu glukozy w codziennej praktyce lekarskiej - prof. Józef Drzewoski (UM Łódź)
  • Postępy terapii hipolipemizującej – inklisiran - prof. Bogusław Okopień

PRZEWODNICZACY: prof. Violetta SKRZYPULEC-PLINTA, prof. Jan DUŁAWA

  • Lepiej zapobiegać niż leczyć - kobieta w okresie menopauzy" - prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
  • Prewencja przewlekłej choroby nerek - prof. Jan Duława
  • Nowe zagrożenia zakaźne – niedoceniany problem– dr hab. Włodzimierz Mazur

PRZEWODNICZĄCY: prof. Zbigniew GĄSIOR, DR hab. Małgorzata DOMAGALSKA-SZOPA

  • Profilaktyka zaburzeń krążenia owodowego u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową – dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa
  • Strategie prewencji sercowo-naczyniowej w terapii onkologicznej - prof. Zbigniew Gąsior
  • Czynniki ryzyka chorób układu krążenia w badaniach molekularnych - prof. Józefa Dąbek prof.SUM

 

Rola personelu pielęgniarskiego w opiece koordynowanej – prof. Agnieszka Młynarska

15.00 – Ogłoszenie Laureatów Nagród za Najlepszą Pracę Studencką i Doktorancką
Deklaracja dostępności