PROGRAM KONFERENCJI

CONFERENCE PROGRAMME
kalendarz i ołówek

Sesja Studencka i Doktorancka: prezentacje ustne

Student and doctoral session: oral presentation

Otwarcie Konferencji

Czy COVID-19 zmieni paradygmat medycyny ? – prof. Jan Duława

Przewodniczący: prof. B.Okopień, prof. A. Pająk

 • Diagnostyka uzależnienia od nikotyny i metody leczenia – prof. Piotr Jankowski (CMKP Warszawa)

 • Czy w czasie smogu uprawiać aktywność fizyczną ? – prof. Andrzej Pająk (UJ CM Kraków)

 • Kawa, czekolada, kakao, wino a ryzyko rozwoju cukrzycy – prof. Józef Drzewoski (UM Łódź)

 • Stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi – możliwości terapeutyczne - prof. Bogusław Okopień

 • Psychologiczne aspekty zapobiegania i leczenia otyłości – dr hab. Monika Bąk-Sosnowska

 • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży w pandemii – prof. Małgorzata Janas-Kozik

Przewodniczący: prof. M. Holecki, dr hab. M. Skowerski

 • „Czas to mózg” – znaczenie wczesnego rozpoznania udaru mózgu – dr hab. Przemysław Puz

 • Prewencja udaru mózgu w przebiegu migotania przedsionków – dr hab. Mariusz Skowerski

 • Nowoczesna farmakoterapia u chorych na cukrzycę typu 2 okiem praktyka – prof. Michał Holecki

 • Nowe możliwości poprawy rokowania u chorego z niewydolnością serca – prof. Zbigniew Gąsior

 • Postępy w zakresie leczenia przeciwwirusowego w chorobach zakaźnych. Od HIV poprzez HCV do SARS-CoV2 – dr hab. Włodzimierz Mazur

 • Aktywność fizyczna osób w zespole long-COVID – dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa

Przewodniczący: prof. M. Hartleb, prof. B. Michalski

 • Wczesna diagnostyka raka jelita grubego – prof. Marek Hartleb

 • Profilaktyka raka szyjki macicy i sutka – prof. Bogdan Michalski

 • Rak stercza – wczesna diagnostyka i postępowanie – dr Michał Tkocz

Przewodniczący: prof. Z. Gąsior, prof. J. Szewieczek

 • Prewencja infekcyjnego zapalenia wsierdzia – dr hab. Józefa Dąbek prof. SUM

 • Sarkopenia i zespół kruchości – diagnostyka i możliwości profilaktyki - prof. Jan Szewieczek

 • Metody wczesnego rozpoznawania nadciśnienia płucnego–dr Agnieszka Sikora-Puz

 • Najczęstsze wrodzone i nabyte zmiany struktury łodygi włosów oraz ich profilaktyka – prof. Ligia Brzezińska-Wcisło

17.45 – 18.00 – Ogłoszenie Laureatów Nagród za Najlepszą Pracę Studencką i Doktorancką